Cavalleria Rusticana

Cavalleria Rusticana

Pietro Mascagni
 


Meestal samen opgevoerd met (I Pagliacci)(*Leoncavallo)
(Boeren-eer)

(Aken 26-04-1994/Theater Aachen)

(Krefeld 21-09-1997/Theater Krefeld)

(Berlijn 28-05-1998/Staatsoper Unter den Linden)(J)
(Essen 30-06-2004/Aalto-Musiktheater Essen)

(Düsseldorf 17-02-2012/Oper am Rhein)

  

Libretto van Giovanni Targioni - Tozzetti en Guido Menasci naar het gelijknamige volksstuk van Giovanni Verga.
Drama in 1 akte.
Plaats en tijd. Siciliaans dorp, Paaszondag, omstreeks 1880.
Premiere. Rome (Teatro Costanzi) 17-05-1890.  

SANTUZZA (jonge boerin)sopraan
TURIDDU (jonge boer)tenor
LUCIA (zijn moeder)alt
ALFIO (een voerman)bariton
LOLA (zijn vrouw)mezzosopraan
EEN VROUWgesproken rol
KOORlandlieden/volk/kinderen

Inhoud

Onder begeleiding van een harp zingt Turridu achter gesloten doek een aubade voor zijn nieuwe geliefde Lola. O Lola, ch' ai di latti la camisa (in Siciliaans dialect). Als het doek op gaat ziet men een plein van een Siciliaans dorpje, met links het portaal van de kerk en rechts de herberg van Mamma Lucia. Het is Paasmorgen, de klokken luiden en de gelovigen gaan naar de kerk. Koor. Gli aranci olezzano.

Santuzza komt in een droevige stemming bij het huis van Mamma Lucia, de moeder van Turridu, haar ontrouwe minnaar, en vraagt waar hij is. Mamma Lucia antwoordt dat hij wijn is gaan halen in Francofonte. Maar Santuzza weet dat hij diezelfde nacht nog in het dorp gezien is. Mamma Lucia, heeft medelijden, laat haar binnen komen. "Ik kan niet bij u over de drempel stappen" roept Santuzza uit, "ik ben een arme verstotene!". Io son dannato.
Op dat moment komt de voorman Alfio binnen met een aantal dorpelingen en zingt een temperamentvol voermanslied over de vreugde van het leven en de schoonheid van zijn vrouw Lola. Il cavallo scalpita.

Hij vraagt Lucia of er nog iets over is van haar goede wijn. Zij antwoordt dat Turridu naar Francofonte is gegaan om nieuwe te kopen. Helemaal niet, zegt Alfio, hij is hier. Ik heb hem vanmorgen nog gezien. Mamma Lucia wil haar verbazing uiten, maar Santuzza weet haar de mond te snoeren. Vanuit de kerk horen we een koor het Regina Coeli zingen en de mensen op het plein stemmen in met het Alleluia. Zij knielen en samen met Santuzza zingen zij de 'Paashymne' hymne van de Verrijzenis. Inneggiamo, il Signor non è morto.

Mamma Lucia vraagt daarna het jonge meisje waarom zij haar mond moest houden toen Alfio zijn opmerking maakte. Voi lo sapete, o mamma roept Santuzza uit in haar aria, en vertelt de moeder van haar ontrouwe minnaar hoe zij door hem verleid is. (Dit is een van de meest gepassioneerde passages uit de hele partituur). Voordat Turridu naar het leger ging was hij verliefd op Lola, maar die wilde niet zo lang op hem wachten en trouwde met Alfio. Turridu op zijn beurt maakte Santuzza het hof en het lukte hem om haar te verleiden. Hij voelt zich echter nog steeds aangetrokken door de charmes van Lola en profiteert nu van de afwezigheid van Alfio om zijn oude geliefde weer te ontmoeten. Zij vraagt Lucia voor haar in de kerk te bidden, die zij als zondares niet kan betreden.

Turridu verschijnt en Santuzza verwijt hem zijn heimelijke bezoek aan Lola in het duet. Tu qui Santuzza?  Maar als Turridu haar wil laten geloven dat zijn leven ernstig bedreigd zou worden als Alfio van zijn bezoeken aan Lola op de hoogte zou worden gebracht is zij doodsbang. Battimi, insultami, t' amoe perdono. Dreigen noch smeken, helpt en de situatie wordt nog pijnlijker als op het hoogtepunt van de twist Lola het plein opkomt. Het lichtzinnige Siciliaanse lied dat zij zingt. Fior di giaggiolo geeft haar karakter bloot, wispelturig, egoïstisch en een tikje gruwelijk. De melodie en de stembuigingen tekenen een snel muzikaal portret van de behaagzieke vrouw zonder hart die in een onbezonnen ogenblik Turridu bij Santuzza heeft weggelokt. Zij bespot het meisje en gooit een bloem naar Turridu, voordat zij de kerk betreedt.

Nu volgt een dramatisch hoogtepunt. Turridu wil achter Lola aan de kerk binnengaan, maar Santuzza smeekt hem bij haar te blijven. No, no Turridu, rimani, rimani ancora-Abbandonarmi dunque tu vuoi ? De muziek klinkt uiterst dramatisch. Turridu schudt Santuzza van zich af en gaat de kerk binnen. Santuzza schreeuwt hem haar Paasvloek na. A te la Mala Pasqua, spergiuro. Maar de gelegenheid om zich te wreken doet zich al spoedig voor. Alfio komt het plein op en vraagt waar Lola is. In sobere bewoordingen onthult zij hem dat zijn vrouw hem bedriegt met Turridu duet.Turridu mi tolse l' onore. Als ze de heftige reactie van Alfio ziet schrikt ze echter en krijgt berouw over haar daad. Zij kan de razende man echter niet meer tot bedaren brengen duet. Ad essi non perdono.

Santuzza en Alfio gaan weg. Het plein is leeg. Maar het orkest speelt door en beschrijft wat er gebeurt. Het Intermezzo (zeer beroemd) vat in acht en veertig maten samen wat er zojuist gebeurd is en kondigt aan dat er dreigend gevaar in de lucht hangt. De mis is beëindigd en het volk verlaat de kerk. Koor. A casa, a casa, amici. Turridu nodigt een aantal vrienden uit, ook Lola, om bij zijn moeder in de herberg een glas te drinken. Hij zingt een drinklied. Viva il vino spumeggiante. Alfio voegt zich bij hen, en Turridu biedt hem een glas aan maar Alfio weigert dat.

De vrouwen stappen op en nemen Lola mee. De beide mannen omhelzen elkaar volgens Siciliaans ritueel en Turridu bijt Alfio in zijn oor, ten teken dat hij akkoord gaat met het duel. Turridu neemt afscheid van zijn moeder. Mamma, quel vino è generoso. Hij doet of hij een beetje dronken is en vraagt haar om als hij soms niet terug mocht komen, als een moeder voor Santuzza te zorgen. Mamma Lucia begrijpt niets van dit alles en roept hem na als hij plotseling wegsnelt. Santuzza valt haar om de hals. Er heerst een atmosfeer van ingehouden spanning. In de verte hoort men luide stemmen. Een vrouw roept uit. "Hanno ammazzato compare Turridu!" (Zij hebben de buurman Turridu gedood!).
 

(Aken 26-04-1994 / Theater Aachen)

YUKIO KITAHARAdirigent
ELMAR OTTENTHALregie
HEIDRUN SCHMELZERdecor
BERNHARD MONCADOkoor
Bezetting 
LINDA WATSONSantuzza (sopraan)
ROBERT WORONIECKITuriddu (tenor)
DIANE PILCHERLucia (mezzosopraan)
MARIO TAHADOSSIAlfio (bariton)
PAMELA PANTOSLola (mezzosopraan)


(Krefeld 21-09-1997 / Theater Krefeld)

KENNETH DURYEAdirigent
THOMAS MUNSTERMANN regie
CHRISTOPH WAGENKNECHTdecor & kleding
GEORG MENSKESkoor
Bezetting 
JANET BARTOLOVASantuzza (sopraan)
JEFFREY SPRINGERTuriddu (tenor)
WILJA ERNST-MOSURAITISLucia (alt)
LADO ATANELIAlfio (bariton)
MICHAELA MEHRINGLola (mezzosopraan)

(Berlijn 28-05-1998 / Staatsoper Unter den Linden)(J)  


(Essen 30-06-2004 / Aalto-Musiktheater Essen)

PIETRO RIZZOdirigent
GUY JOOSTENregie
JOHANNES LEIACKERdecor
KLAUS BRUNSkleding
ALEXANDER EBERLEkoor
Bezetting 
MARQUITA LISTERSantuzza (sopraan)
MIKHAIL DAWIDOFFTuriddu (tenor)
MARGARITA  TURNERLucia (alt)
ALMAS SVILPAAlfio (bariton)
GRITT GNAUCKLola (mezzosopraan)


(Düsseldorf 17-02-2012/Oper am Rhein)

ENRICO DOVICOdirigent
CHRISTOF LOYregie
HERBERT MURAUERdecor & kleding
 licht
GERHARD MICHALSKIkoor
Bezetting 
JEANNE PILANDSantuzza (sopraan)
GUSTAVO PORTATuriddu (tenor)
CORNELIA BERGERLucia (alt)
JAMES BOBBYAlfio (bariton)
GENEVIÈVE KINGLola (mezzosopraan)