Tamerlano

Tamerlano.jpg

Georg Friederich Händel    

 

(M.Gladbach 09-04-2005 / Theater Mönchengladbach)

Libretto. Agostino Piovene, naar het werk van Jacques Pradon, bewerkt door Nicola Francesco Haym.
Dramma musika in 3 aktes.
Plaats en tijd. Prusa, hoofdstad van Bithynië 1403
Première.Eerste versie, Londen (Haymarket Theatre) 31-10-1724.  
 

TAMERLANO/TIMOERLENK (heerser van de Tartaren)alt
BAJAZETE/BAJEZID (Turkse Sultan, gevangene van Tamerlano)tenor
ASTERIA (dochter van Bajazete, geliefde van Andronico)sopraan
ANDRONICO (Griekse Prins, bondgenoot Tamerlano, geliefde Asteria)alt
IRENE (Prinses van Trapezunt, verloofde van Tamerlano)alt
LEONE (vertrouweling v Andronico en Tamerlano)bas
ZAÏDA (vertrouweling van Asteria)gesproken rol


Inhoud

Tamerlano probeert door middel van intriges de liefde te winnen van Asteria, maar zij voelt zich aangetrokken tot Andronico. Deze situatie veroorzaakt een opeenvolging van zelfmoord- en moordpogingen. Wanneer Bajazete zichzelf opoffert om zijn dochter te beschermen wordt de rampspoed afgewend. De heerser der Tartaren toont zich mild, waardoor een gelukkige afloop voor iedereen mogelijk wordt gemaakt.
Akte I 
Op het binnenhof van het paleis van Tamerlano in Prusa. In de vertrekken van Bajazete en Asteria; Op het plein van het paleis. Tamerlano, de heerser van de Mongolen heeft bezit genomen over het Turkse Rijk en toegevoegd aan zijn eigen land. Bovendien heeft hij Sultan Bajazete en diens dochter gevangen genomen. Aan het hof woont ook de Griekse prins Andronico, die verliefd is op Asteria, en zij houdt van hem.

Uit politieke overwegingen heeft Tamerlano zich verloofd met Prinses Irene van Trapezunt, maar hij heeft haar nog nooit ontmoet. Als hij Asteria het hof wil maken wordt hij door haar afgewezen, en ook haar vader zal nooit zijn instemming geven. Tamerlano wordt door hen afgeschilderd als een parvenu. Tamerlano, die weet van de liefde tussen Andronico en Asteria bedenkt een list. Hij spreekt kwaad over de Griek Andronico en probeert hiermee Asteria te beïnvloeden. Irene van Trapezunt, die ook aan het hof verblijft slaat dit alles gade.
Akte II
Arcaden voor de verrekken van Tamerlano; De troonzaal.
Tamerlano misleidt ook Andronico, op dezelfde manier als hij dat deed bij Asteria. Asteria neemt een besluit, zij zal op zijn huwelijksvoorstel ingaan, en hem vervolgens vermoorden.
Andronico en vader Bajazete die niet bekend zijn met haar plan zijn hevig ontdaan als zij horen van haar trouwplannen. Irene van Trapezunt treedt op als afgevaardigde van zichzelf, en herinnert de Mongolenvorst aan zijn belofte. Zonder resultaat. De datum voor de bruiloft wordt vastgelegd.

Als Bajazete zijn dochter vertelt dat hij zelfmoord zal plegen als de plannen doorgaan, kan zij niet anders doen dan haar moordplan bekend te maken.
Tamerlano is woedend.
Akte III
Plein in het harem (serail). Keizerzaal in het paleis, waar de voorbereidingen voor het banket in volle gang zijn.
Asteria en Bajazete bereiden zich erop voor dat zij oneervol moeten sterven en zij zorgen ervoor dat zij gif tot hun beschikking hebben. Tamerlano vernedert Asteria door haar als slavin te laten bedienen bij het banket. Zij doet gif in een beker en serveert die aan Tamerlano. Irene weet de aanslag te verhinderen. Zij onthult haar identiteit en komt hierdoor in de gunst van Tamerlano. Asteria neemt aan dat zij nu wel ter beschikking zal  worden gestel van de slaven!

Dan vergiftigt Bajazete zichzelf voor de ogen van Tamerlano, en terwijl hij sterft praat hij in op het geweten van de Tiran. Asteria wacht op haar eind en ook Andronico wil niet meer leven. Maar de vrijwillige dood van Bajazete heeft effect gehad op de wrede Tamerlano. Hij is hen genadig. Hij trouwt met Irene en Andronico trouwt met Asteria.  
 

(M.Gladbach 09-04-2005 / Theater Mönchengladbach)

GRAHAM JACKSONdirigent
CHRISTIAN TOMBEILregie
ACHIM ROMERdecor & kleding
Bezetting 
UTA CHRISTINA GEORGTamerlano (alt)
TIMOTHY RICHARDSBajazete (tenor)
DEBRA HAYS (LEA - ANN DUNBAR)Asteria (sopraan)
FRANK VALENTINAndronico (countertenor)
KERSTIN BRIX / JANET BARTOLOVAIrene (mezzosopraan)
HAYK DEINYANLeone (bas)
XENIA SNAGOWSKYZaïda (gesproken rol)