Kropp - Astrid Kropp

Astrid Kropp.jpg

sopraan 


* A Midsummer Night`s Dream (*Britten)(04-02-2005 / Aalto-Musiktheater Essen)(Helena)(sopraan)