Attila

Atilla

Giuseppe Verdi  

Libretto van Temistocle Solera en F.M.Piave naar het toneelstuk Atilla, Koning der Hunnen. (1808) van Zacharias Werner.
Lyrisch drama in proloog en 3 aktes.
Plaats en tijd. Aquileia, Adriatische lagunes, Rome, midden 5e  eeuw.
Première. Venetië (Teatro La Fenice) 17-03-1846.    
 

ATTILA (Koning der Hunnen)bas
FORESTO (ridder uit Aquileia)tenor
ULDINO (slaaf van Atilla)tenor/bas
EZIO (Romeins veldheer)bariton
ODABELLA (docht.vorst Aquilla)sopraan
LEONE (oude Romein)bas


Inhoud

Attila verovert Aquileia.
Nadat hij de heerser heeft laten doden trekt hij naar Rome de stad die hij ook in beslag wil nemen. Door haar moed en bijzondere schoonheid maakt Odabella een zodanige diepe indruk op de Hunnenkoning, dat hij verlieft op haar wordt. Maar de trotse Italiaanse is vastberaden de dood van haar vader te wreken. Samen met de Romeinse veldheer en haar geliefde Foresto wedijvert ze om de bevrijding van het bezette vaderland dat door de Hunnen bezet is. Zoals ooit de Bijbelse Judith dat deed, vermoordt zij Attila en bevrijdt het volk.  
Proloog
Eerste toneel.
Het grote plein van Aquileia.
Samen met zijn soldaten viert Attila de verovering van Aquileia. De aanvoerster van de gevangen genomen amazones, Odabella maakt bijzonder veel indruk op hem. Zij is de dochter van de vermoorde heerser van Aquileia. Ezio pleit ervoor dat Attila het Romeinse wereldrijk gaat regeren maar de voorwaarde is dat Italië onder heerschappij van de Italiaanse keizer blijft. Dit voorstel wordt niet geaccepteerd.
Tweede toneel.
De rio Alto.
De vluchtelingen uit Aquileia vestigen zich rondom de lagunen. Forsto hun leider maakt zich ernstig zorgen omdat Odabella, zijn geliefde, zich in Attila's macht bevindt.
Akte I
Eerste toneel.
Attila's legerkamp. Bos vlak bij Rome.
Om haar vader en haar doodgewaande geliefde te wreken heeft Odabella zich aangesloten bij het leger van Attila's. Tijdens een nachtelijke zwerftocht ontmoet ze Foresto, die haar ervan beschuldigt een verrader te zijn. Maar ze overtuigt hem ervan dat ze haar volk zal bevrijden.
Tweede toneel.
De legertent van Attila.
Attila heeft een droom waarin een gezicht hem waarschuwt voor de veldtocht tegen Rome.
Derde toneel.
Attila`s legerkamp.
Attila heeft zich niet laten afschrikken door zijn droom en roept zijn troepen bij elkaar om te vertrekken. Onderweg stuit het leger op een processie, met aan het hoofd Paus Leo. Attila herkent het gezicht van de Paus uit zijn droom. Op hetzelfde moment verschijnen aan de hemel twee gedaanten met dreigend vlammende zwaarden.
Attila is verschrikt en verbijsterd.
Akte II
Eerste toneel.
Vlak bij Rome in het kamp van Ezio.
Keizer Valentianus wil een wapenstilstand sluiten met Attila en geeft zijn veldheer de opdracht zich terug te trekken. Maar Ezio voldoet niet aan zijn verzoek, en zet alles op alles om Rome te verdedigen en hij sluit zich aan bij Foresto, die een moord op Attila beraamt.
Tweede toneel.
Het legerkamp van Attila.
Om de wapenstilstand te vieren geeft de Hunnenkoning een feestmaal. Odabella ziet kans de door Foresto geplande moord te verhinderen. Ze waarschuwt Attila voor het gif in zijn beker. Om hem aan het vonnis van Attila te laten ontkomen besluit ze zelf om Foresto te straffen. De koning is diepgeroerd en maakt zijn huwelijk met Odabella bekend.
Akte III
Het bos bij het legerkamp van Attila.
Foresto en Ezio bereiden zich voor op de aanslag op Attila. Foresto vindt dat hij door Odabella is verraden. Zij is gevlucht uit het kamp van Attila, en verzekert Foresto van haar onschuld en trouw. Als Atilla op zoek gaat naar zijn aanstaande vrouw trapt hij in de hinderlaag. Wanneer Foresto Attila dood wil steken, werpt Odabella zich tussenbeide. Ze doodt Attila en bevrijdt haar volk.