Dido and Aeneas

Dido and Aeneas.jpg

Henry Purcell


(Krefeld 09-06-2007 / Theater Krefeld)

Libretto van Nahum Tate, naar het boek Aeneis van Vergilius.
Romantische opera in 3 aktes (Engels)
Plaats en tijd. Carthago, mythische tijd.
Première. Londen op 30-04-1689.  

DIDO (Koningin van Carthago) sopraan
AENEAS (Trojaanse prins) tenor
BELINDA (zus en hofdame van Dido) sopraan
TWEEDE VROUW sopraan
EERSTE HEKS sopraan
TWEEDE HEKS sopraan
TOVENARES mezzosopraan


Inhoud

Carthago, na de Trojaanse oorlog.
Aeneas reist naar Troje. Op zijn weg doet hij Rome aan en verblijft als gast bij Dido, de koningin van Carthago. Hij wordt verliefd op haar en zij besluiten samen te trouwen en een nieuw rijk te stichten. Maar Aeneas krijgt van een tovenares een verzonnen boodschap waarin de goden hem aanraden zijn reis voort te zetten. Na het afscheid sterft Dido door de hand aan zichzelf te slaan. 
Akte I
Dido`s paleis.
De Trojaanse prins Aeneas is ontsnapt uit zijn land. In de zeven jaar die hij onderweg is doet hij o.a. Kreta en Sicilië aan. Jupiter, (de oppergod) geeft hem de opdracht om het vergane Troje te laten voortleven in Rome. In Rome moet hij zorgen voor zijn nageslacht en een nieuw rijk stichten. Na de ouverture vraagt Belinda, haar zus Dido om haar zorgen te vergeten. Dido, verliefd op Aeneas wil haar liefde verbergen, omdat ze er niet zeker van is dat de liefde wederzijds is. Belinda zegt dat juist door het verbergen van de liefde, deze alleen maar groter wordt. De tweede vrouw hoopt dat Carthago een grootse toekomst tegemoet gaat en dat Troje zal herleven. Zij hoopt dat Dido en Aeneas zullen trouwen.
Dido bezingt de deugden van Aeneas. De twee hofdames, Belinda, de tweede vrouw en het koor zeggen dat Dido niet bang hoeft te zijn voor gevaar. Aeneas houdt ook van Dido. Aeneas beschrijft welke gevaren hij heeft getrotseerd en overtuigt Dido van zijn liefde. Aeneas stemt toe in een huwelijk. Het koor zingt over de triomf van de liefde. De scène eindigt met een triomfantelijke dans.
Akte II
Scène I
In een grot.
De tovenares roept de heksen bijeen om een vloek uit te spreken over Dido (onder begeleiding van de strijkers die een dreigende sfeer scheppen). Zij haten Dido, en broeden het plan uit om de jachtpartij die voor het huwelijk zal worden gehouden te verstoren door een donderbui.
Scène II
In het woud.
Dido en Aeneas rusten samen met hun gevolg uit van de jacht. Aeneas schept op over het zwijn wat hij geschoten heeft. De heksenstorm breekt boven hen los en iedereen vlucht naar de stad, alleen Aeneas blijft achter. Hij krijgt een vreemd visioen waarin de (nagebootste) god Mercurius hem verzoekt Dido te verlaten en snel naar Rome te gaan. Met veel spijt in zijn hart voldoet hij aan dit verzoek. De heksen vieren hun overwinning met een woeste dans. (begeleid door een echokoor, met donder en bliksem. Afschuwelijke muziek)
Akte III
Scène I
De kade.
Aan de kade van Cartago maken de zeelieden Aeneas` schip klaar voor vertrek.
Er wordt vrolijk (en enigszins op een ruwe manier) gezongen over het op handen zijnde vertrek uit Carthago. Zij worden gadegeslagen door de tovenares en haar heksenduo. Die zijn alweer bezig met nieuwe onheilsplannen. Dido moet sterven, Cartago moet opgaan in vlammen en de Trojanen moeten op zee verdrinken.
Scène II
Dido`s paleis.
Dido berust in haar lot. Aeneas komt terug en wordt met woede bejegend door Dido omdat hij haar zo maar in de steek wil laten. Ook als Aeneas zich bedenkt en aankondigt om bij Dido te blijven is zij onverbiddelijk. Eenmaal verlaten door Aeneas vindt ze hem alleen maar laf omdat hij zich op het laatste moment heeft bedacht. Dido neemt afscheid van haar getrouwe Belinda zingt haar klaagzang When I am laid in eart, en met de woorden "Remember me" steekt zij zich dood en sterft.
Het koor eindigt met een rouwlied voor Dido. With drooping wings.   
 

(Krefeld 09-06-2007 / Theater Krefeld)

GRAHAM JACKSON dirigent
CHRISTIAN TOMBEIL regie
GABRIELE WASMUTH kleding
ANDREAS JANDER decor
Bezetting  
UTA CHRISTINA GEORG Dido (sopraan)
HANS JÜRGEN SCHŐPFLIN Aeneas (tenor)
DEBRA HAYS / JEANNETTE WERNECKE Belinda (sopraan)
URSULA HENNIG / CHRISTINA HEUTEN tweede vrouw (sopraan)
JANET BARTOLOVA tovenares (mezzosopraan)
SABINE SANZ / MARIANNE THIJSEN eerste heks (sopraan)
NELE VAN DEYK / BRITTA HENZE tweede heks (sopraan)
KERSTIN BRIX geest (sopraan)
WALTER PLANTE matroos (tenor)
KERSTIN BRIX vrouw in afwachting