Le Duc D`Albe

Le Duc D`Albe.jpg

Geatano Donizetti


(Hertog van Alva)

 

(Gent 02-06-2012 / Vlaamse opera)
 

Libretto uit 1839 in het Frans, door Eugène Schribe en Charles Duveyrier. De niet voltooide opera van Donizetti werd voltooid door zijn pupil Matteo Salvi.
Opera in drie aktes
Plaats en tijd. Brussel en Antwerpen. Geuzenopstand rond 1568
Première. Rome (Teatro Apollo) op 22-03-1882, 40 jaar na de dood van Donizetti.  

De originele versi van de onafgemaakte opera aangevuld door Giorgio Battistelli werd gemaakt in opdracht van de Vlaamse Opera (2012)

HELENA D´EGMOND (dochter van de geëxecuteerde Graaf)sopraan
HENRI DE BRUGES (buitenechtelijke zoon van Alva) tenor
LE DUC D´ALBE (Spaanse Landvoogd) bariton
SANDOVAL (legerleider) bariton
DANIEL (eigenaar brouwerij) bas-bariton
CARLOS tenor
HERBERGIER 


Inhoud

Het verhaal speelt zich af aan het begin van de Geuzenopstand. Het leven in Brussel wordt gedomineerd door de Spaanse bezetters. De Spaanse Hertog Alva heeft zojuist de Graaf van Egmond en de Graaf van Horne laten executeren. Hélène, de dochter van de Graaf van Egmond, wil daarom wraak nemen. Zij wordt voorvechtster van het verzet en krijgt steun van haar geliefde, de jonge Henri de Bruges. Wat zij beiden niet weten is dat hij de buitenechtelijke zoon van Alva is. Zijn vader voelt veel vaderliefde, maar Henri is geschokt en vol afschuw vervloekt hij zijn naam en erfenis.
Akte I
Het is 1568 wanneer de nog maar net benoemde Spaanse landvoogd, de Hertog van Alva, twee staatsraden gevangen laat nemen. Het zijn Egmont en Horne die pas de eed van trouw hebben hernieuwd aan de Spaanse Koning. Zij worden later door de Raad van Beroerten berecht, waarna zij op de Grote Markt van Brussel worden terecht gesteld. Dit zijn de historische feiten.
Brussel. De overheersing van de Spaanse bezetter is voelbaar in het publieke leven. De vernederingen worden door de Brabanders gelaten ondergaan. De dochter van de geëxecuteerde Graaf van Egmond, Hélène die de geliefde is van de gevangen genomen verzetsstrijder Henri de Bruges kan het volk uit zijn gevoelloze toestand halen door het zingen van een gecodeerd lied over de opstand. Hierdoor wordt het startsein gegeven voor het verzet, het begin van de Geuzenopstand. Het word een strijd voor zelfbestuur met als inzet ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Hélène droomt van vrijheid voor haar land en wil de dood van haar vader wreken.
De door een wonder uit de Spaanse kerkers vrijgelaten Henri verschijnt. In zijn jeugdige enthousiasme daagt hij trots de Hertog uit en zweert hij koppig en op eigen gezag te strijden tot het bittere einde. De Hertog is onder de indruk van zijn zelfverzekerde houding en stelt Henri voor om onder de Spaanse vlag te dienen. Maar Henri weigert dit met grote stelligheid en gaat vastberaden de brouwerij van Daniel binnen. In werkelijkheid is de brouwerij een Geuzennest. Hier wordt de opstand voorbereid. Ook alle werknemers zitten in het complot. Tijdens zijn vlucht was het Henri gelukt om, voor de opstandelingen belangrijke codes, naar buiten te smokkelen.
Akte II
Op het moment dat de verzetsstrijders tot actie willen overgaan worden zij door Sandoval en zijn soldaten onderschept. Hélène en alle anderen worden gevangen genomen, met uitzondering van Henri. De ware toedracht van deze uitzonderingsmaatregel wordt aan Henri de Bruges bekend gemaakt. Hij is de buitenechtelijke zoon van Alva. Alva`s liefde voor zijn zoon is uitermate groot, maar zijn zoon verafschuwt hem en vervloekt zijn naam en zijn erfenis. Het woord 'vader' krijgt hij met moeite over zijn lippen. Alleen omdat dit tot de voorwaarde behoort om de verzetsstrijders vrij te krijgen zal hij hem zo noemen. De Geuzen worden echter achterdochtig en accepteren hem niet meer.
Akte III
Hélène en Henri zien elkaar weer terug. Hélène wil een bewijs zien van Henri waaruit blijkt dat hij de Geuzen goed gezind is. Zij wil dat hij de Hertog doodt voor deze weer naar Spanje vertrekt. Maar hierin kan hij haar niet tegemoet komen. Zijn vader vermoorden kan hij niet. De bloedband is dan toch sterker dan zijn politieke overtuiging. Hélène besluit dan zelf het recht in handen te nemen. "De hel scheidt ons" zegt zij, "ga je vader dienen, ik ga die van mij wreken". Hiermee wordt het lot van hun leven bepaald. Drie slachtoffers van dezelfde wrekende gerechtigheid, drie levens vol passie, angt en wanhoop.
Als in de haven van Antwerpen de afscheidsplechtigheid van Alva plaats vindt valt de vermomde Hélène de Hertog aan met een mes. Henri werpt zich tussen zijn vader en zijn ex-geliefde. In plaats van Alva wordt hij dodelijk verwond. Diep bedroeft vertrekt zijn vader naar zijn nieuwe opdracht in Lissabon. Hélène blijft alleen achter bij het dode lichaam van Henri, en met het blije juichende volk dat eindelijk verlost is van de wrede Alva.(Gent 02-06-2012 / Vlaamse opera)

PAOLO CARIGNANI dirigent
CARLOS WAGNER regie
ALFONS FLORES decor
A.F. VANDEVORST (duo, Filip Aricks (*1971) en An Vandevorst (*1968) kleding
YANNIS POUSPOURIKAS koor
FABRICE KEBOUR licht
bezetting  
RACHEL HARNISCH / ELENA MOSUK Hélèna D´Egmond (sopraan)
MARC LAHO / ISMAEL JORDI (ALEXEY KUDRYA) Henri de Bruges (tenor)
GEORGE PETEAN Le Duc D`Albe (bariton)
GIORGIO SURJAN Sandoval (bariton)
IGOR BAKAN Daniel (bas-bariton)
GIJS VAN DER LINDEN Carlos (tenor)
STEPHAN ADRIAENS Een herbergier (bas-bariton)