Elektra

Libretto van Hugo von Hofmannsthal. Dramatische opera in 1 akte. Plaats en tijd. Mycene, na de Trojaanse oorlog. Première. Dresd

Richard Strauss 

(Essen 23-03-2016 / Aalto-Musiktheater Essen)

 


Libretto van Hugo von Hofmannsthal.
Dramatische opera in 1 akte.
Plaats en tijd. Mycene, na de Trojaanse oorlog.
Première. Dresden (Hofoper) op 25-01-1919. 
(duur 115 minuten)

KLYTEMNESTRA  mezzosopraan
ELEKTRA (haar dochter)  sopraan
CHRYSOTHEMIS (haar dochter)  sopraan
OREST (zoon Klymetnestra)  bariton
AEGISTH (tweede man van Klymetnestra) tenor
VERZORGER VAN OREST  bas
VERTROUWELINGE sopraan

Inhoud

De strijd van het Griekse leger tegen Troje, aangevoerd door Agamemnon, kostte het leven van zijn dochter Iphigenie. In een spreuk sprak een ziener uit dat Agamemnon`s dochter het eerste slachtoffer zou zijn. Tegen de wil van Klytemnestra, haar moeder, gehoorzaamde de vader toch de goden en doodde Iphigenie. Na terugkeer van zijn zegetocht werd hij door zijn vrouw en haar minnaar Aegist vermoord.
De kinderen die overbleven waren Elektra, Chrysothemes en Orest. Jaren na zijn dood kan Elektra haar moeder nog steeds niet vergeven en zij wil de dood van haar vader wreken. Chrysothemes leert wel om te gaan met deze situatie en wil op een gewone manier door gaan met haar leven, en de dood gewaande Orest wordt op een afgelegen plaats beïnvloed door Elektra die in de omgang met haar broer toont dat zij ook gevoelens van tederheid heeft. Als hij terugkeert komen ook zijn wraakgevoelens tot uiting. Hij doodt de opvolger van zijn vader en zijn eigen moeder. Het heilige doel van Elektra is volbracht en uitzinnig van vreugde en vervoering begint zij een extatische dans waarna zij dood neervalt.

Akte I

Scene 1
De moeder van Elektra, Klytemnestra, heeft haar dochter verstoten. Hun verhouding tot elkaar is dramatisch. Zij wil de verwijten van haar dochter die haar aldoor herinnert aan de schuld van de moord op haar man niet meer aanhoren. Elektra leeft nu als een dienstmeid die door de andere bedienden wordt bespot en uitgescholden.
Scene 2
De treurende Elektra is met niets anders bezig dan het bedenken van wraak aktie`s tegen de moordenaars van haar vader.
Scene 3
Elektra vraagt haar zus om haar te helpen bij haar plan, maar Chrysothemes wil deze spanningen ontvluchten, zo snel mogelijk trouwen, het paleis verlaten en een normaal leven leiden. Elektra kan haar afwijzing niet accepteren en isonvermurwbaar .
Scene 4
Klytemnestra, gekweld door nachtmerries wil de steun van haar verstoten dochter. Elektra weet wel een geneesmiddel, zij adviseert haar moeder om zich als zoenoffer aan de goden aan te bieden.
Scene 5
Twee boodschappers komen vertellen dat Orest (Orestes) is omgekomen. De laatste hoop op hulp van haar broer lijkt nu uitgesloten, en omdat Chrysothemes nog steeds niet genegen is om haar te helpen besluit Elektra haar vader alleen te wreken.
Scene 6
Niet veel later wordt het duidelijk dat Orest zelf een van de boodschappers is. Deze list brengt hem in de gelegenheid om dichtbij Klytemnestra en haar tweede man te komen om hen te vermoorden. Niemand herkent hem, behalve Elektra. Samen smeden zij een plan om een einde aan het leven van van hun moeder en haar nieuwe liefde te maken. Elektra helpt haar broer om Aegist in de val te lokken.
Scene 7
Na het bekend worden van de dood van beiden weet zij dat haar doel bereikt is. Ekektra geeft zich over in een triomferende exotische dans, die zal eindigen met haar dood.(Essen 23-03-2016 / Aalto-Musiktheater Essen)


TOMAS NETOPIL / YANNIS POUSPOURIKASdirigent
DAVID BOSCHregie
PATRICK BANNWART / MARIA WOLGASTdecor
MEENTJE NIELSENkleding
PATRICK JASKOLKAkoor
MICHAEL BAUERlicht / design
bezetting 
DORIS SOFFELKlytamnestra (mezzosopraan)
REBECCA TEEMElektra (haar dochter)(sopraan)
KATRIN KAPPLUSCHChrysothemis (haar dochter)(sopraan)
ALMAS SVILPAOrest (zoon Klymetnestra)(bariton)
RAINER MARIA ROHR Aegisth (tweede man van Klymetnestra)(tenor)
Bart Driessen Verzorger van Orest (bas
Sabina Wehlte Vertrouwelinge (sopraan)