Smilek - Wojtek Smilek

bas 
 

* La Favorite (*Donizetti)(Luik 16-06-2001 / Opéra Royal De Wallonie)(Baldassare)(bas)  

* I Puritani (*Bellini)(Luik 12-04-2002 / Opéra Royal De Wallonie)(Giorgio Walton)(bas)